Επαγγελματικός Οδηγός Καβάλας
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί της Καβάλας

Πολιτικοί Μηχανικοί

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε καταχωρήσεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Κατηγορία (ες): Πολιτικοί Μηχανικοί

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): Πολιτικός Μηχανικός
Οδός: Βενιζέλου 7

Άγιος Νικόλαος
Καβάλα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Κατηγορία (ες): Πολιτικοί Μηχανικοί

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): Πολιτικός Μηχανικός
Οδός: Βενιζέλου 7

Άγιος Νικόλαος
Καβάλα

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία (ες): Πολιτικοί Μηχανικοί

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 6ος Όροφος

Κέντρο
Καβάλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

Κατηγορία (ες): Πολιτικοί Μηχανικοί

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): Πολιτικός Μηχανικός
Οδός: Βενιζέλου 7

Άγιος Νικόλαος
Καβάλα

ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία (ες): Πολιτικοί Μηχανικοί

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οδός: ΑΜΥΝΤΑ 26-28

Αη Γιώργης
Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510220014
 

2009©Kavalacity.net